Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut houdt zich onder meer bezig met het voorkomen en behandelen van blessures bij sporters. Daarnaast gebruikt hij/zij sport als middel om mensen met chronische aandoeningen te helpen in het verbeteren van hun bewegingsmogelijkheden. Al onze sportfysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en moeten jaarlijks voldoen aan accreditatie eisen die de verschillende beroepsorganisaties aan hen oplegt.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?
In de navolgende gevallen kunt u gebruik maken van de specifieke kennis en vaardigheden van een sportfysiotherapeut:

●   bij sportblessure
●   bij een chronische blessure
●   als u advies wilt over sporthervatting na een blessure
●   als u uw conditie eens wilt testen
●   als u andere vragen heeft met betrekking tot sport of sportmedische begeleiding

Begeleiding
Met name oefentherapie en trainingsprogramma’s vormen een belangrijk onderdeel in de dagelijkse werkzaamheden als ook individuele begeleiding of groepstraining. Er vindt bijvoorbeeld training en begeleiding plaats van mensen met een chronische aandoening, op weg naar een betere conditie. Er zijn veel aandoeningen te benoemen waarbij de waarde van intensief bewegen is aangetoond. Voorbeelden daarvan zijn: COPD, hart en vaatziekten, chronische lage rugklachten, osteoporose, suikerziekte, chronische vermoeidheid, overgewicht, artrose of reumatische aandoeningen.
Vanaf het najaar 2018 hopen wij binnen onze praktijk te starten met (kleine) groepen van eerdergenoemde aandoeningen

Voor de dagelijkse begeleiding hebben wij een oefenzaal (met airconditioning) en een behoorlijk aanbod aan materialen en apparaten. Hierdoor zijn wij goed in staat om een optimaal klimaat te creëren voor uw herstel en individuele trainingsschema's. Ook werken wij in toenemende mate samen met Indoor Sport Vorden, waardoor u nog beter individueel – of in kleine groepjes- kunt werken aan uw herstel of trainen aan uw persoonlijke doelen.

Het voorkomen van een nieuwe blessure is ook een belangrijk aandachtsgebied van de sportfysiotherapeut.
De fysiotherapeut zal samen met u analyseren wat er is mis gegaan door bijvoorbeeld een loopanalyse te maken of de trainingsmethode/intensiteit na te lopen op aspecten zoals belasting en belastbaarheid, overtraindheid /ongetraindheid. Door de achterliggende oorzaak te achterhalen kan hiermee rekening gehouden worden in het revalidatieproces, en een herhaling van de blessure voorkomen worden. Hiernaast kan de fysiotherapeut u adviseren over immobilisatietechnieken (tape, bandages of braces), schoeisel, kleding, of praktische zaken op gebied van voeding.

Wat kost het?
De tarieven voor individuele (sport)fysiotherapie zijn gelijk aan de tarieven voor algemene fysiotherapie.