Logo

Corona maatregelen

Net als onze andere collega’s in Vorden, is ook onze praktijk nog “geopend”. De maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben wij vanwege de veiligheid voor u - en van ons behandelteam – aangescherpt.

De strenge richtlijnen vanuit onze beroepsorganisaties, in overleg met de huisartsen, de regelgeving vanuit de zorgverzekeraars, tezamen met onze persoonlijke mogelijkheden, vormen de basis voor de navolgende besluiten binnen onze praktijk:

 • Alleen als er sprake is van zeer strikt noodzakelijke fysiotherapeutische zorg (dus als er sprake is van onherstelbare achteruitgang van uw functioneren als we de behandeling uitstellen) zal nog zorg plaatsvinden, dit weliswaar onder zeer strikte en ingrijpende regelgeving voor hygiëne, beschermende kleding enz. Dit alles na ons overleg en in overeenstemming met uw huisarts.
 • Patiënten niet meer aan huis behandelen, tenzij dit strikt noodzakelijk is
 • Geen groepsbehandelingen binnen of buiten de praktijk
 • De volgende risicogroepen niet te behandelen:
  • Kwetsbare ouderen
  • Mensen met diabetes
  • Mensen met longziekten
  • Mensen met hartaandoeningen
  • Mensen die behandeld worden met kanker
  • Mensen die leven na kanker
  • Mensen die en transplantatie hebben ondergaan
 • Behandeling en begeleiding op afstand is voor iedereen wel een mogelijkheid;
  • We kunnen dagelijks telefonisch of via beeldbellen je vragen beantwoorden, en adviezen of instructies geven
  • Dit is bedoeld voor iedereen, maar zeker ook voor de mensen die onder de eerder beschreven risicogroepen vallen of besmet zijn met het coronavirus
  • Van de zorgverzekeraar mogen wij patiënten op afstand behandelen zoals eerder aangegeven.

Heeft u dus onze zorg nodig, neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee naar oplossingen in deze lastige tijd.

Praktijk fysiotherapie Heersink,
Roy Dommerholt
Vorden

Wij houden de berichtgeving via het RIVM goed in de gaten. Deze maatregelen zijn voorlopig van kracht tot 6 april.

Naar de site