COVID-19 Herstel

Als gevolg van het doormaken van COVID-19 (het corononavirus) kunt u u ernstige klachten of beperkingen overhouden. In zo'n geval kan de huisarts of medisch specialist u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Daarnaast kan de huisarts ook verwijzen naar een ergotherapeut, dietist of een psycholoog om u er bovenop te helpen. Het klachtenbeeld is namelijk erg gevarieerd en daarom is het soms handig om meerdere disciplines bij het herstel te betrekken.

Klachten die kunnen blijven bestaan zijn vermoeidheid, benauwdheid of verlies van conditie en spierkracht. Wij, als fysiotherapeut, kunnen u ondersteunen bij het herstel. Door eerst een intake gesprek te houden kunnen wij de problemen die spelen in kaart brengen om vervolgens samen met u te bespreken hoe we zorg gaan dragen voor een zo goed mogelijk herstel. Wij helpen u inzicht te krijgen in uw huidige fysieke functioneren en wij adviseren u over energieverdeling en het risico van overbelasten. Daarnaast stellen we samen een plan op om verantwoord aan uw herstel te werken.

Herstelzorg COVID-19 tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Tot 01-08-2022 wordt de herstelzorg onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. Om hiervoor in aamerking te komen moet de huisarts of een medischspecialist een verwijzing aanmaken na dat er vastgesteld is van een acute COVID-19 infectie. Als de huisarts verwijst naar fysiotherapie dan krijgt u maximaal 50 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij geldt wel dat er eerst aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onze therapeut met de kennis van herstel bij COVID-19: Lars Brinkman