Echografie

In onze praktijk werken therapeuten die speciaal zijn opgeleid om een echografisch onderzoek te kunnen doen en de beelden goed kunnen interpreteren. Echo kan gebruikt worden in de fysiotherapiepraktijk om structuren in beeld te brengen die met bewegen te maken hebben zoals spieren en pezen, een slijmbeurs of een gewrichtsbandje.

Het echografie apparaat zet geluidsgolven om in beelden die je op het scherm ziet. Zo ziet de echografist of weefsels verdikt zijn, of er een scheurtje in zit of dat er misschien verkalking of vocht in het weefsel zit.
Echografie is niet schadelijk en niet pijnlijk. Behalve de aanraking van de transducer (onderzoekkop) en de contactgel voel je niets. Het gewricht of de spier wordt op verschillende manieren bekeken. De transducer wordt vaak in verschillende posities gezet en soms vraagt de therapeut om bepaalde bewegingen te maken tijdens het onderzoek. Meestal kun je op het beeldscherm meekijken met het onderzoek en kunnen eventuele vragen worden beantwoord. Het onderzoek duurt tussen 5 en 20 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied. Daarnaast worden er opname foto’s opgeslagen, om deze later te kunnen vergelijken of bespreken.
Het echografisch onderzoek kan na enkele weken worden herhaald om uw herstel te volgen of om blijvende klachten nogmaals te beoordelen.

De vergoeding voor echografisch onderzoek maakt integraal deel uit van onze basis fysiotherapie behandelingen. Voor verdere vragen of opmerkingen willen wij u vragen contact op te nemen met onze praktijk.